HOME Community Fossiel.net
Facebook Fossiel.net In English Please In het Nederlands

Announcements


Contribute knowledge and information to Fossiel.net!
How can I help?

Forum Sticky

Informative Posts

>> All informative posts

Newest Fossil from Fossil ID system

Geo Agenda

>> More Agenda items

GeorockhopDeterminatie Fossielen


kaakjes hondachtige


stiek   08-03-2018 at 12:31

stiek
Senior Member
Registered: 10-02-2007
Messages: 1502

Hallo Allemaal,

Eergisteren mijn vijfde kaakje van een hondachtige gevonden.
Het is het kleinste kaakje tot nu toe.
Zou dit mogelijk vos kunnen zijn?

Zandzuiger in de uiterwaarden van de maas.

Groeten Hans

____________________________
Hans

 
stiek   10-03-2018 at 22:01

stiek
Senior Member
Registered: 10-02-2007
Messages: 1502

Deze voor Charlie nog maar eens omhoog gehaald.

Groeten Hans

____________________________
Hans

 
strandjutters   10-03-2018 at 22:34

strandjutters
Senior Member
Registered: 06-12-2010
Messages: 11104

Prachtig Hans

GR

____________________________
strandjutters

 
Hidde   12-03-2018 at 11:45

Hidde
Senior Member
Registered: 06-02-2016
Messages: 550

quote:
stiek schreef:
Eergisteren mijn vijfde kaakje van een hondachtige gevonden.
Het is het kleinste kaakje tot nu toe.
Zou dit mogelijk vos kunnen zijn?


Beste Hans,

Wat een pracht materiaal. Heb zelf nog niet het geluk gehad zoveel mooie stukken te vinden, maar heb me al wel verdiept in de skeletelementen van Canidae (hondachtigen) die hun intreden deden in m’n collectie. Het is erg lastig om iets over deze dieren te zeggen.

In verhouding tot omliggende landen is Nederland een beetje een lachertje als het gaat om vos vondsten. In Europa is het de meest gevonden (zoogdier)carnivoor. Uit bijv. Frankrijk, Italië en Duitsland is veel materiaal bekend. Het gaat dan vaak om materiaal uit grotten en die hebben wij niet zo veel.

Vossen konden goed leven in de in interglacialen (warmere perioden). Tijdens koudste periodes lijken ze zich teruggetrokken te hebben in het zuiden van Europa (zo genoemde glacial refugia). In die periode kwam een andere vos voor in o.a. Noord-West Europa. De poolvos, bestand tegen extreem koude periode, voelde zich t (ook) in ons land thuis toen het bedekt was met landijs. Overigens zal er in de periode tussen de thermische uitersten wel overlap van leefgebieden van beidde vossen zijn geweest net zoals dat nu nog het geval is in Scandinavië.
Dhr. Erdbrink beschreef in 1993 de eerste poolvos vondst van Nederland, een mandibula uit de Ijssel. Smallere kiezen met hogere spitse kronen en lange hoektanden zouden een belangrijk kenmerk zijn van de poolvos.
De wolf trekt zich niet terug tijdens koude periodes en blijft tijdens het Laat-Pleistoceen (en Holoceen) in bijna heel Europa aanwezig (Sommer & Benecke).

Ik vind het lastig de afmetingen goed in te schatten vanaf de foto en daarom geef ik u (zonder volledig te willen zijn) enkele maten die mogelijk interessant zijn.

Hartová-NeNtvicHová et al (2010) onderzocht 739 schedels van Vulpes vulpes (vos) uit de Tsjechische republiek en beschrijft minimale en maximale afmetingen van de mandibula:
- Lengte manidbula 97,5 tot 121,3 mm (man) en 93,3mm tot 116,3 mm (vrouw)
- Lengte tandenrij 46,4 tot 59,5 mm (man) en 45,8 tot 58,4 mm (vrouw)
- Ramus hoogte 32,2 tot 44,5 mm (man) en 29,8 tot 41,6 mm (vrouw)

Frafjord (1993) vergelijkt 278 Alopex lagopus (poolvos) schedels van het Scandinavisch schiereiland, Canada, Siberië, Groenland, Jan Mayen en Spitsbergen. Hij toonde aan dat de Scandinavische en Siberische dieren het grootst waren. Max mandibula lengte 93,7 mm en 52,8 voor tandenrij. Met een max manidbula lengte van 85,7 mm en een tandenrij van 49,3 mm had het Groenlandse dier de kleinste onderkaak.

Nogmaals benadruk ik dat het zeer lastig is iets over Canidae te zeggen, ook na het lezen van literatuur. Vooral omdat er de afgelopen duizenden jaren domesticatie en distributie van honden plaats vond. Daarbij zijn er vele rassen bijgekomen. Ook is het op z’n zachtst gezegd niet mogelijk om holoceen uit te sluiten gezien de vindplaats. Ik wil graag onderstrepen dat determinatie heel erg moeilijk is en dat kleur of mineralisatie van stukken weinig zegt over de ouderdom. Het is net zo goed mogelijk dat we hier bijv. naar allemaal middeleeuwse gedomesticeerde honden kijken.

Canis lupus (wolf) is vele malen groter. Mandibula lengte 170 tot 207,4 mm (man) 165 tot 190 mm (vrouw). Ramus hoogte 67 tot 86,2 mm (man) 63,2 tot 77,1 mm (vrouw). Dit betreft enkel dieren uit Polen (Okarma & Buchalczyk, 1993).
Frafjord, K. (1993) Circumpolar size variation in the skull of the arctic fox Alopex lagopus. Polar Biology Volume 13, Issue 4, 235–238

Hartová-NeNtvicHová, M., M. Andrea, V. Hart (2010) Sexual dimorphism of cranial measurements in the red fox Vulpes vulpes (Canidae, Carnivora) from the Czech Republic. Folia Zool. – 59 (4): 285–294

Okarma, H., T. Buchalczyk, (1993) Craniometrical characteristics of wolves Canis lupus from Poland. Acta Theriologica 38 (3): 253- 262.

Sommer, R., N. Benncke (2005) Late-Pleistocen and Early Holocene history of the canid fauna of Europe (Canidae). Mammalian Biology Volume 70, Issue 4, 227-241

 
Hidde   12-03-2018 at 11:59

Hidde
Senior Member
Registered: 06-02-2016
Messages: 550De benamingen uit mijn reactie weergegeven in een afbeelding.
(Die van heeft wat afspraken bij de tandarts gemist )

 
stiek   12-03-2018 at 18:32

stiek
Senior Member
Registered: 10-02-2007
Messages: 1502

quote:
Hidde schreef:
quote:
stiek schreef:
Eergisteren mijn vijfde kaakje van een hondachtige gevonden.
Het is het kleinste kaakje tot nu toe.
Zou dit mogelijk vos kunnen zijn?


Beste Hans,

Wat een pracht materiaal. Heb zelf nog niet het geluk gehad zoveel mooie stukken te vinden, maar heb me al wel verdiept in de skeletelementen van Canidae (hondachtigen) die hun intreden deden in m’n collectie. Het is erg lastig om iets over deze dieren te zeggen.

In verhouding tot omliggende landen is Nederland een beetje een lachertje als het gaat om vos vondsten. In Europa is het de meest gevonden (zoogdier)carnivoor. Uit bijv. Frankrijk, Italië en Duitsland is veel materiaal bekend. Het gaat dan vaak om materiaal uit grotten en die hebben wij niet zo veel.

Vossen konden goed leven in de in interglacialen (warmere perioden). Tijdens koudste periodes lijken ze zich teruggetrokken te hebben in het zuiden van Europa (zo genoemde glacial refugia). In die periode kwam een andere vos voor in o.a. Noord-West Europa. De poolvos, bestand tegen extreem koude periode, voelde zich t (ook) in ons land thuis toen het bedekt was met landijs. Overigens zal er in de periode tussen de thermische uitersten wel overlap van leefgebieden van beidde vossen zijn geweest net zoals dat nu nog het geval is in Scandinavië.
Dhr. Erdbrink beschreef in 1993 de eerste poolvos vondst van Nederland, een mandibula uit de Ijssel. Smallere kiezen met hogere spitse kronen en lange hoektanden zouden een belangrijk kenmerk zijn van de poolvos.
De wolf trekt zich niet terug tijdens koude periodes en blijft tijdens het Laat-Pleistoceen (en Holoceen) in bijna heel Europa aanwezig (Sommer & Benecke).

Ik vind het lastig de afmetingen goed in te schatten vanaf de foto en daarom geef ik u (zonder volledig te willen zijn) enkele maten die mogelijk interessant zijn.

Hartová-NeNtvicHová et al (2010) onderzocht 739 schedels van Vulpes vulpes (vos) uit de Tsjechische republiek en beschrijft minimale en maximale afmetingen van de mandibula:
- Lengte manidbula 97,5 tot 121,3 mm (man) en 93,3mm tot 116,3 mm (vrouw)
- Lengte tandenrij 46,4 tot 59,5 mm (man) en 45,8 tot 58,4 mm (vrouw)
- Ramus hoogte 32,2 tot 44,5 mm (man) en 29,8 tot 41,6 mm (vrouw)

Frafjord (1993) vergelijkt 278 Alopex lagopus (poolvos) schedels van het Scandinavisch schiereiland, Canada, Siberië, Groenland, Jan Mayen en Spitsbergen. Hij toonde aan dat de Scandinavische en Siberische dieren het grootst waren. Max mandibula lengte 93,7 mm en 52,8 voor tandenrij. Met een max manidbula lengte van 85,7 mm en een tandenrij van 49,3 mm had het Groenlandse dier de kleinste onderkaak.

Nogmaals benadruk ik dat het zeer lastig is iets over Canidae te zeggen, ook na het lezen van literatuur. Vooral omdat er de afgelopen duizenden jaren domesticatie en distributie van honden plaats vond. Daarbij zijn er vele rassen bijgekomen. Ook is het op z’n zachtst gezegd niet mogelijk om holoceen uit te sluiten gezien de vindplaats. Ik wil graag onderstrepen dat determinatie heel erg moeilijk is en dat kleur of mineralisatie van stukken weinig zegt over de ouderdom. Het is net zo goed mogelijk dat we hier bijv. naar allemaal middeleeuwse gedomesticeerde honden kijken.

Canis lupus (wolf) is vele malen groter. Mandibula lengte 170 tot 207,4 mm (man) 165 tot 190 mm (vrouw). Ramus hoogte 67 tot 86,2 mm (man) 63,2 tot 77,1 mm (vrouw). Dit betreft enkel dieren uit Polen (Okarma & Buchalczyk, 1993).
Frafjord, K. (1993) Circumpolar size variation in the skull of the arctic fox Alopex lagopus. Polar Biology Volume 13, Issue 4, 235–238

Hartová-NeNtvicHová, M., M. Andrea, V. Hart (2010) Sexual dimorphism of cranial measurements in the red fox Vulpes vulpes (Canidae, Carnivora) from the Czech Republic. Folia Zool. – 59 (4): 285–294

Okarma, H., T. Buchalczyk, (1993) Craniometrical characteristics of wolves Canis lupus from Poland. Acta Theriologica 38 (3): 253- 262.

Sommer, R., N. Benncke (2005) Late-Pleistocen and Early Holocene history of the canid fauna of Europe (Canidae). Mammalian Biology Volume 70, Issue 4, 227-241


Bedankt Hidde voor het uitgebreide antwoord.

De lengte van de tandenrij is 67 mm.
De mandibula is 117 mm.
En de ramus hoogte is 47 mm.

Groeten Hans

____________________________
Hans

 
Schouwenburg   13-03-2018 at 08:21

Schouwenburg
Senior Member
Registered: 14-02-2012
Messages: 2911

Ik heb al eerder kennis gemaakt met Hidde zijn manier van onderzoeken. Heel enthousiast zoekt veel op en gebruikt veel letters. Ik mag dat wel.
Even over de kaken de rechter drie op de eerste foto zijn vossen, de andere hond/wolf. Mijn eerste indruk is dat ze niet erg oud zijn. Vossen kunnen zich op veel gebieden goed handhaven, zelfs tot boven de poolgrens. In dichte bossen zal je ze minder tegenkomen. In grotten worden veel dierenresten gevonden, het is een schuilplaats en er heerst een min of meer constante temperatuur. Dus sterven er ook dieren, wat weer andere dieren zoals vossen aantrekt. Ook in Nederland worden er vrij veel resten van gevonden, de fijne botten verteren makkelijk. Ze graven voor zichzelf holen, waar ze ook regelmatig in sterven. Dat is één van de redenen waarom we er ondanks alles, net zoals van andere dieren die holen graven, er in verhouding toch nog vrij veel van vinden.

____________________________
Charlie

 
0